Om oss

Gränslös Samverkan är en ideell, ej vinstdrivande förening bestående av frivilliga som sköter och bemannar bandvagnar i Blekinge. Med dessa vagnar stöttar vi våra uppdragsgivare som är samtliga Blekinges kommuner, Region Blekinge samt Räddningstjänsterna i både Västra och Östra Blekinge vid extraordinära händelser.

Våra bandvagnar

Vagnar
Sedan 2009 så har föreningen haft 1 vagn aktiv (plus 1 i reserv) och som det har funnits beredskap och jour på. Det är en ombyggd och numera gulmålad ambulansbandvagn som är utrustad med civil ambulansbår, syrgas, dropp, nålar och all annan utrustning som finns i en vanlig ambulans, med undantag för elektronisk övervakningsutrustning. Denna vagnen ska primärt stötta Region Blekinge när förhållandena är sådana att de ordinarie ambulanserna inte kan ta sig fram till patienten. Då rycker Gränslös Samverkan ut med bandvagnen tillsammans med ambulanssjukvårdare för att hjälpa patienten och transportera ut den till närmsta framkomlig väg där ordinarie ambulans kan möta upp. Den har även använts för att stötta kommunernas hemtjänst.

Under hösten/vintern 2012/13 så fick föreningen tillgång till ytterligare 4 bandvagnar att kunna använda i verksamheten för att stötta våra uppdragsgivare med fler fordon alternativt att kunna ha som reservdelsvagnar. Utöver bandvagnarna så finns det bl.a. två hjullastare, en kokvagn, en Pick-up och en Minibuss som alla sköts av oss och FAK Blekinge.

Alla vagnarna underhålls av oss själva och används regelbundet för övning eller utbildningssyften. Vi använder oftast Försvarets terrängskörningsområde på Rosenholm när vi övar. Vår hemmabas fanns under flera år inne på Dynapacs område, men sedan mars 2024 har vi vårt garage placerat i Kallinge. I samband med flytten tecknades också ett nytt samverkans avtal där alla Blekinges kommuner, båda Räddningstjänstförbunden samt Region Blekinge ingår. Dessa tillsammans står för hyran av de fina lokalerna och här står nu alla vagnarna och all annan materiel som vi och FAK Blekinge delar på. Varje torsdagkväll samlas de som vill i garaget för att ta hand om vagnarna eller vår övriga materiel.


Jonas Bärnheim
Ordförande