Styrelsen

Gränslös Samverkan styrelse består av:


Ordförande
Jonas Bärnheim, 0708-331262

Sekreterare
Rolf Svensson, 0708-520240

Kassör
Magnus Johansson, 0708-338703

Suppleant
Ola Siverman, 0708-161944

Styrelsen blev vald vid årsmötet 2023-06-15